Cân tính giá tiền 30kg QUA 810

Cân tính giá tiền 30kg QUA 810 màn hình hiển thị LED đỏ số to được các cửa hàng tiện ích, siêu thị mini, cửa hàng hoa quả sạch sử dụng để cân hàng hóa ngày càng phổ biến.