Cân điện tử là dòng cân bao gồm có phần cơ khí và phần cảm biến lực cấu tạo lên thành một bộ cân điện tử hoàn chỉnh gồm các dòng cân như: Cân bàn điện tử, cân sàn điện tử, cân treo móc cẩu, cân đếm mẫu, cân phân tích,…

Cân bàn điện tử 200kg
Cân đếm