Đầu cân in tem tính giá tiền IND-PP

Đầu cân in tem tính giá tiền IND-PP là đầu cân tính giá in nhãn, tích hợp máy in nhãn để in trực tiếp trên cân luôn mà không cần thông qua kết nối qua máy tính máy in. Có thể cài đặt mã vạch, định dạng khổ giấy in, định dạng hàng hóa, định dạng các thông số khác theo nhu cầu riêng.