Cân đếm điện tử ALC 6kg

Hàng có sẵn.

Giá: Liên hệ.